Vi gör det komplexa enkelt!

Det är inte lätt att hitta rätt lösning idag.

Våra erfarna experter guidar er att bryta ner miljöer och funktioner för att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna för varje del av er organisations behov oavsett om det är en infrastruktur hos er eller hur ni kan utnyttja de globala molnens kapacitet utan att tappa kontrollen.

Tillsammans med IT Proffsen i Örebro hjälper er att strukturera, välja samt integrera plattformar och leveransmodeller. Vi hjälper er göra det komplexa enkelt!

Miljömässigt

Spillvärmen från vårt datacenter i Stockholm värmer tusentals lägenheter genom ett samarbete med energibolaget Stockholm Exergi och deras initiativ Öppen Fjärrvärme. För att kyla datacentren i Akalla utanför Stockholm köps fjärrkyla från Fortum. 2015 installerade Stockholm Exergi en värmeväxlare i vårt datacenter och kopplade på oss i fjärrvärmenätet. Fjärrkylan som värms upp i vårt datacenter återanvänds och pumpas ut i fjärrvärmenätet och används för att värma upp bostäder i närheten. Genom detta projekt har resultatet blivit att istället för att släppa ut överskottsvärmen, värmer vi årligen upp tusentals lägenheter samtidigt som vårt koldioxidavtryck minskar och kostnaderna för energi.

Säkert och tryggt

Att ge servrar och annan vital IT-utrustning en miljö som gör att du kan vara trygg kräver mycket. Du kräver att era IT-lösningar alltid ska fungera. I vårt datacenter har vi gjort alla investeringar som krävs för att kunna erbjuda dig en säker driftplats för både vår egen och din IT-utrustning. Allt är dubblerat och designat för avbrottsfri drift såsom kyla, reservkraft, kommunikation, el, etc.

Vi har också full miljöövervakning (brand, vatten, temperatur) så att vi hinner upptäcka potentiella hot innan de i praktiken blir till ett problem. Självklart har vi både skalskydd och passersystem som säkerställer att endast behöriga har åtkomst till den känsliga utrustningen som står här.

Data stannar i Sverige – Lokal IT

Trots att världen idag är mer global än någonsin, börjar många rikta blickarna lokalt när det kommer till IT-tjänster. Bland företag ökar efterfrågan på någon som alltid är tillgänglig, tar helhetsansvar och ger ett svar på svenska. Framför allt ökar behovet av en juridiskt korrekt och säker lokal hantering av affärsdata för molntjänster.

Lokalproducerade svenska IT-tjänster kräver mer än bara en lokal närvaro. Vi har kompetensen nära dig. Vi har 14 konsulter på plats i Sverige, Örebro med några av de högsta certifieringarna hos våra strategiska partners.

Skalbart, effektivt och tillgängligt

IT-landskapet är i ständig utveckling och behoven förändras från dag till dag. Att vara agil är idag en nyckelfaktor för att kunna skapa sig en framtidssäker IT-infrastruktur. Att vara fastlåst i ett eget datacenter innebär inte samma flexibilitet och riskerar att leda till kostsam överkapacitet när behoven förändras och fler system flyttar till molnet.

Att vara fysiskt nära molnet med säkra direktkopplingar garanterar inte bara hög prestanda, det gör också att du inte behöver gå över osäkra internetkopplingar. Med garanterat hög prestanda och SLA-nivåer på över 99,9 procent säkerställs både uppkoppling mot molnet och driften i själva datacentret.

Vixit – Vixners Tjänster AB

Besöksadress: Kunggustavs väg 5 794 30 Orsa